Vidím stopu?

Často se objevují otázky viditelnosti méně zřetelných stop vozidel vybavených antiblokovacími systémy. S vývojem těchto systémů je detekce zanechaných stop stále obtížnější. V současnosti se ukazují reálné obrysy možného zjištění nezřetelných stop chemickými či fyzikálními metodami.

Jednou z takových metod  je metoda LIBS rozvinutá na Ústavu fyzikálního inženýrství VUT v Brně (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), tedy moderní metoda zjišťování chemického složení za pomocí spektrální charakteristiky záření emitovaného plasmatem. S ohledem na některé chemické prvky obsažené při výrobě pneumatik lze zjišťovat koncentrace uvedených prvků a tedy odpovědět na otázku, zda se na místě nacházely stopy po brzdění, blokování či smyku vozidla, i když nemusí být okem viditelné. Další otázkou je i při viditelnosti stop jejich skutečná délka, resp. jejich počátek.

Vysoké použitelnosti této metody i pro aplikaci v soudně inženýrské praxi nahrává i vývoj mobilního zařízení použitelného přímo v terénu, například na místě dopravní nehody. Provedli jsme pilotní měření za účasti vozidla VW Bora s optimistickými výsledky.

Další měření za použití dalších vozidel a dalších sad pneumatik následovala v měsíci červnu. Výsledky jsou velice pozitivní.

Těším se na další poznatky z této problematiky.