Rychlost pohybu chodců

K rychlosti pohybu účastníků silničního provozu, nejčastěji chodců existuje velké množství pramenů.

Pro představu běžné rychlosti, které jsou dosahovány při běžném pohybu naznačuji na následujících obrázcích, nejprve u mužů:

a následně u žen:

Maximální hodnoty pak zcela jistě nepřekročí rychlosti držitelů světových rekordů v běhu dle vzdáleností u mužů a žen:

Z grafu maximálních rychlostí z výkonnostních maxim lze pozorovat poměrně rovnoměrný posun u mužů o cca 2 až 4 km/h vůči ženám.