Rychlost pohybu chodců

K rychlosti pohybu účastníků silničního provozu, nejčastěji chodců existuje velké množství pramenů.

Pro představu běžné rychlosti, které jsou dosahovány při běžném pohybu naznačuji na následujících obrázcích, nejprve u mužů:

a následně u žen:

Maximální hodnoty pak zcela jistě nepřekročí rychlosti držitelů světových rekordů v běhu dle vzdáleností u mužů a žen:

Z grafu maximálních rychlostí z výkonnostních maxim lze pozorovat poměrně rovnoměrný posun u mužů o cca 2 až 4 km/h vůči ženám.

Více

Crash Day

V sobotu 24.9.2016 proběhne v areálu Kovosteel s.r.o. ve Starém Městě u Uherského Hradiště den nárazových testů vozidel (crashday) pořádaný pro odbornou i laickou veřejnost Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně. Tentokrát byla poskytnuta společností Škoda Auto a.s. zcela nová vozidla a nárazy v rychlostech do 60 km/h se povedly.

 

Více

WREX2016 – must-attend

wrex

Když je to v USA, musí to být největší a taky bylo. Pořadatelé deklarovali tuto týdenní akci pro analytiky silničních nehod jako největší na světě. Během týdne 2.5. až 6.5.2016 proběhly kromě přednášek i nárazové vysokorychlostní testy. Akce se konala na atraktivním místě v Orlandu na Floridě a my jsme byli v květnu při tom a opravdu to byla pecka.

leták

Více informací na WREX 2016

Více

Vybrzďování a agresivní jízda

V souvislosti s několika mediálními kauzami se v České republice uchytily pojmy „vybrzďování“ a „trestání“. Některým z řidičů se dostalo přezdívky „pirát“.

Tři až patnáct let natvrdo a čtyři až deset let zákaz řízení, o financích nemluvím. Nestojí to už za zamyšlení?

Za skutečný počátek ostřejšího řešení uvedeného chování u nás lze chápat jednání řidiče Škody Superb v roce 2010, který se nespokojil v levém jízdním pruhu s rychlostí vozidla Mazda a toto vozidlo po jeho zařazení vpravo namísto plynulého předjetí poměrně ostrým manévrem pomohl dostal vpravo z d...

Více

Autonomní vozidla

Největší akce věnovaná vývoji nových technologií ve vozidlech zaměřená na autonomní vozidla proběhne 31.5. až 2.6.2016 ve Stuttgartu při veletrhu Automotive Testing Expo Europe 2016.

leták

Více

Extrémně snížená viditelnost

  • Učili Vás v autoškole jak jezdit v noci či za jinak snížené viditelnosti?
  • Absolvovali jste v rámci přípravy noční jízdy?
  • Máte právní povědomí o možných následcích noční jízdy, pokud dojde k nehodě?

Otázek by mohlo být celá řada. Ze zkušeností nám vyplývá, že mnoho řidičů se dozví o správném způsobu jízdy až v soudní síni při hlavním líčení, v lepším případě u správního řízení. Během přípravy na řidičskou kariéru jim nikdo neřekl o rychlosti přiměřené dohledu či dosvitu na daný typ světlometů.

Ranní či noční mlha můž...

Více

Crash testy

V sobotu 27.6. proběhly v odpoledních hodinách ve Starém Městě u Uherského Hradiště v areálu společnosti REC Group (Brněnská 1372) nárazové zkoušky vozidel pořádané Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.

Realizaci předcházela dlouhá příprava při skladbě měřicího zařízení ke snímání dynamických parametrů vozidel a příprava zařízení pro roztahování vozidel tak, aby mohly být zkoušky provedeny dálkově (dálkové řízení i autonomní brzdění) bez řidičů ve vyšších rychlostech. Dále byl průběh snímán vysokorychlostními kamerami, drony a oblast a vozidla skenovány 3D skenerem...

Více

Prezentace na konferenci ExFoS

Dne 24.1.2015 jsme přednesli s kolegou na mezinárodní konferenci ExFoS 2015 příspěvek na téma nárazové zkoušky vozidel, jejich vyhodnocení a následná simulace.

Více

Článek na prestižní konferenci

Ve dnech 24. až 25. listopadu 2014 proběhla v Singapuru 2. výroční mezinárodní konference forenzních věd a kriminalistického výzkumu Forensic Sciences and Criminalistics Research FSCR 2014.

S radostí oznamuji, že nám byl s kolegou Ing. Tomášem Coufalem přijat k publikaci na tuto konferenci článek Research of Impact Parameters for Traffic Accident Analysis in Case of Small Overlap Crash Test. Sborník konference vydán a bude poskytnut k indexaci.

Záběr konference forenzních věd je počtem panelů mimořádně široký, od balistiky, traseologie, antropologie, patologie, psycholo...

Více

Vidím stopu?

Často se objevují otázky viditelnosti méně zřetelných stop vozidel vybavených antiblokovacími systémy. S vývojem těchto systémů je detekce zanechaných stop stále obtížnější. V současnosti se ukazují reálné obrysy možného zjištění nezřetelných stop chemickými či fyzikálními metodami.

Jednou z takových metod  je metoda LIBS rozvinutá na Ústavu fyzikálního inženýrství VUT v Brně (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), tedy moderní metoda zjišťování chemického složení za pomocí spektrální charakteristiky záření emitovaného plasmatem...

Více

ITAI Crash testy 2014

Britské profesní sdružení ITAI (Institute of Traffic Accident Investigators) pořádalo dne 25. června 2014 na aerodromu v Bruntingthorpe výbornou akci srovnatelnou s nejlepšími. Za velkého zájmu odborníků na analýzu dopravních nehod proběhla na akci celá řada testů, počínaje četnými testy vozidel s figurínami chodců a cyklistů.

My jsme přijeli především kvůli vysokorychlostním testům vozidel. 

Na následující koláži jsou vidět některé testy kolidujících vozidel.

1...

Více

Noční měření s chodci

Ve dnech 5.5. až 6.5. a 14.5. až 15.5. bylo prováděno noční měření v oblasti Lednice – Břeclav – Valtice.

Cílem měření je získávání podkladů pro analýzu nočních dopravních nehod s chodci, zejména s ohledem na získávání vzdálenosti, na kterou jsou různě odění a umístění chodci viditelní z jedoucích vozidel, a to i v závislosti na typů světlometů.

Pro představu o měření přidávám sekvenci videa, na které je patrné kam se řidič dívá v průběhu noční jízdy a kolik pozornosti čemu věnuje.

Více

Nárazové testy

Dobrá věc se podařila. Ukázalo se, že hodnotné konkurenceschopné nárazové testy lze provádět i u nás. Když se dalo dohromady velké množství subjektů a dobrovolníků,  se společným cílem, ve dne 28. a 29.4.2014 bylo provedeno poměrně velké množství nárazových zkoušek vozidel.

V úvodní části byly provedeny jízdní zkoušky na uzavřené komunikaci s cílem měřit jízdní dynamiku vozidel při průjezdu konkrétním obtížným obloukem. Vozidla Octavia s cca 150...

Více

Brzdění na štěrku

V rámci ověření dosazovaných hodnot adheze bylo provedeno měření brzdění na štěrkovém povrchu frakce 2 až 4 mm. K měření bylo užito vozidlo bez ABS. Vlastní měření bylo provedeno nejprve bez štěrkové vrstvy na živičném suchém povrchu, kdy bylo dosaženo zpomalení vozidla cca 7,8 m/ss. Následně byl povrch pokryt různými vrstvami štěrku a měření byla opakována při rychlostech 30 až 50 km/h. Jako nejhorší z hlediska adhezních vlastností je jevila velmi tenká poprašková vrstva štěrku v kombinaci s brzděním z nízké rychlosti okolo 30 km/h...

Více

Já to auto nevidím

Byli jsme opět svědky nevídaného koncertu lží a fabulací advokáta a znalce. V případu tragické dopravní nehody narazilo vysoké a hmotné moderní vozidlo s opilým řidičem o půlnoci ve velmi vysoké rychlosti do pomalu jedoucího miniauta staršího data. Při vyšetřovacím pokusu v noční době, který měl ověřit na jakou vzdálenost mohl řidič vozidla vidět vozidlo před sebou, soudce i státní zástupce viděli obrysy vozidla na 115 metrů. Soudce dle záznamu dokázal dokonce přečíst registrační značku...

Více