Kvalifikace

Marek Semela

Vzdělání:

Gymnázium J.Á. Komenského v Uherském Brodě

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Stavební, úpravárenské a zemědělské stroje, ukončeno 06/2002, (Ing.)

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, doktorské studium v oboru Soudní inženýrství – technická analýza silničních nehod, (Ph.D.)

Právnická fakulta MU v Brně, kombinované bakalářské studium programu „Teorie a praxe přípravného řízení trestního“, ukončeno 06/2008 (Bc.)

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně – postgraduální studium technického znalectví v oboru Analýza silničních nehod a oceňování movitého majetku, ukončeno 01/2005

Rektorem Vysokého učení technického v Brně jmenován na návrh vědecké rady docentem pro obor soudní inženýrství (doc.)

Praxe:

1. 9. 2005 až současnost – zaměstnanec Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně – odborný pracovník v oblasti analýzy silničních nehod, od roku 2010 odborný asistent a zástupce vedoucího odboru, od roku 2011 tajemník pro tvůrčí rozvoj, vedoucí odboru, od roku 2014 zástupce ředitele

2005 až současnost – Znalec z oborů doprava a ekonomika, OSVČ v oblasti technického poradenství, školitel obsluhy simulačních programů Virtual CRASH a PC-CRASH, RWD, případně ImpulzExpert

2002 – 2005 – Znalecké posudky, měření a studium technického znalectví v oborech: Technická analýza silničních nehod a oceňování movitého majetku. Doktorand na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

2002 – IR Bobcat Dobříš – konstrukce příslušenství zemních strojů a databáze výkresové dokumentace,

2000 – 2002 – TOKO A/S a.s. Luhačovice – konstrukce příslušenství k zemědělským strojům, práce se zemědělskými stroji,

1999 – Zálesí s.r.o. Luhačovice – databáze výrobků v programu Autocad a pomocné konstrukční práce.

Ostatní:

  • velmi aktivní publikační a vzdělávací činnost v oboru, ochota a chuť se neustále vzdělávat,
  • zájem o právo a zkušenosti v oblasti znalecké činnosti a stvrzování závěrů před soudy,
  • anglický a německý jazyk,
  • znalost kancelářských a specializovaných software,
  • řidičský průkaz A, B, C, T a průkaz strojníka obsluhy kolového nakladače.