Zásady, partneři a ceny

ZÁSADY:

  • Vždy provádím zkoumání na základě kompletních a originální podkladů, v případě, že nejsou dostatečné a technicky přijatelné, nejsem schopen spolupracovat.
  • Pracuji s vědomím znaleckého slibu, tudíž neohýbám závěry pro některou ze stran.
  • Nikdy nepíši něco, co si neustojím při jednání před úřady, soudy či podnikatelskými subjekty.
  • Pracuji vždy na základě aktuálních informací, s nejmodernějšími nástroji a průběžně se vzdělávám.
  • Písemné vyhotovení svých zkoumání zpracovávám pro občany a organizace jen v případech, že dojdu k pro Vás pozitivnímu závěru (neplatí pro orgány veřejné moci).
  • S ohledem na některé negativní zkušenosti a obtížnou predikci závěrů v úvodu zkoumání jsem nucen u nových klientů vybírat zálohu na služby, neboť i k negativnímu závěru je nutno se dopracovat.
  • Nezpracovávám analýzy, pokud vyhodnotím že podklady zavání pojistným podvodem. Totéž platí o alkoholu, nebo drogám za volantem – zde nemohu sloužit.
  • Prosím, nechtějte předem přesnou cenu za služby, když nemám k dispozici kompletní podklady.

PARTNEŘI:

Znaleckou činnost provádím primárně pro orgány veřejné moci.

Dále jsem k službám (znalectvím a poradenstvím) advokátním kancelářím, pojišťovnám, dalším organizacím a občanům při řešení jejich právních úkonů, zejména v oblasti analýzy silničních nehod a ekonomiky v trestním či přestupkovém řízení.

Při své odborné činnosti spolupracuji s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně (http://www.usi.cz), advokátními kancelářemi a vybranými erudovanými znalci, jejichž schopnosti, znalosti a lidské kvality mám dlouhodobě ověřeny.

CENY:

Odměna pro státní orgány je dána v případě znaleckého zkoumání sazbou 450,- Kč/hod plus náhrada nákladů (jízdné + doba strávená na cestě, poštovné, konzultace třetí strany apod.), v případech občanů a organizací je cena dána dohodou.

Pro představu jednoduché dopravní nehody se simulací průběhu nehody zaberou mezi 30 až 45 hodinami práce, u složitých a revizních kauz do 65 hodin práce (výjimečně 80 hodin), ocenění osobního vozidla cca 3.500 až 4.500,- Kč, ocenění nákladních vozidel, strojů a zařízení je nutné připočítat čas potřebný na získání relevantních podkladů, zejména reálného koeficientu prodejnosti.

Cena je vždy podložena a je dána skutečně strávenou dobou při řešení Vašeho problému. U nových zákazníků jsem nucen po pár negativních zkušenostech vybírat zálohy.

Předkalkulace po obdržení kompletních spisových podkladů je samozřejmostí.

Ve spolupráci s partnery řeším podle kapacitních možností i prověřování vozidel před koupí.