Nabídka

Technické poradenství a znalectví v oblasti dopravy, ekonomiky a strojírenství.

Nabízím Vám aktivní spolupráci ve formě konzultací a znalectví v následujících oblastech:

DOPRAVA:

  • odvětví silniční a městská, specializace na posuzování technických příčin silničních nehod.

Jedná se nejčastěji o posouzení silniční nehody z pohledu technického, ve formě komplexní analýzy nehodového děje znaleckým posudkem nebo odborným vyjádřením. Na základě předložených podkladů lze nejčastěji stanovit rychlosti účastníků a jejich význačné polohy v průběhu nehodového děje. Dále lze posoudit technickou přijatelnost výpovědí účastníků a svědků a možnosti účastníků k zabránění nehody. V neposlední řadě řeším například technickou přijatelnost vzniku poškození (pojistné podvody). Používám nejmodernější poznatky (cizojazyčná literatura, konference, nárazové testy, workshopy) a specializovaný software (např. Virtual CRASH a PC-CRASH), což platí ve všech oblastech. Nabízím konzultace za účelem posouzení znaleckých posudků, které jsou již ve věci k dispozici.

EKONOMIKA:

  • odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení.

Jedná se nejčastěji o stanovení obvyklé ceny vozidla pro účely převodu (vklad do firmy, změny, vyřazení, dědictví, apod.), stanovení nákladů na opravu, posouzení znehodnocení opravou a stanovení výše majetkové újmy (škody) v souvislosti s poškozením vozidla. Dále posuzuji například vliv provedené opravy na obvyklou cenu vozidla či rozdíly v cenách vozidel v případech stočených tachometrů, náklady na náhradní vozidlo, apod.

STROJÍRENSTVÍ:

  • odvětví strojírenství všeobecné se specializací posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení.

Dále ve spolupráci s partnery dle volných kapacit nabízíme prověřování motorových vozidel.